SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.1.2.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Polcard. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu w zakładce płatności oraz na stronie internetowej www.polcard.pl/rozwiazania-platnicze/platnosci-online/. 

4.1.2.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatnicząprzeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Polcard. Obsługę płatnosci prowadzi:

Fiserv Polska S.A. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

KRS 0000061293, NIP: 5260210429
Kapitał zakładowy: 123.609.300 zł, Kapitał wpłacony: 123.609.300 zł
Fiserv Polska S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru UKNF pod numerem IP8/2013.